Miljö

Hos oss är miljöarbetet ett prioriterat område

På Surte Åkeri strävar vi hela tiden efter att förbättra vår verksamhet för att nå hög kundnöjdhet och för att bidra till ett hållbart samhälle.

Surte Åkeri är miljödiplomerat och vi arbetar ständigt med att minska vår miljöpåverkan. Vi utbildar våra medarbetare i miljöfrågor och samtliga medarbetare som kör våra fordon har genomgått utbildning i sparsam körning.

Alla våra fordon körs på Preem ACP Evolution Diesel som reducerar koldioxid utsläpp med upptill 46 %.

Vi satsar på att använda datakommunikation för att optimera transportvägar, se över bränsleförbrukningen, minska tomgångskörningen mm. Allt detta följs noggrannt upp genom att vi installerat färddatorer i alla våra fordon. Vi har en öppen dialog med våra leverantörer och ställer lika höga krav på deras kvalitet och miljöarbete som vi gör på vår egen organisation.

Vi prioriterar att samarbeta med lokala leverantörer när det är möjligt.

Ladda gärna ner vår miljöpolicy.